GDPR & COOKIES

Uppgifterna lagras inte längre tid än två (2) år efter det att kundförhållandet upphört. Om bokföringslagen kräver det kan uppgifter komma att sparas upp till sju (7) år.

Du har enligt GDPR möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om vår behandling av dina uppgifter. Du kan när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter, radering av uppgifterna eller förflyttning (dataportabilitet). Du meddelar oss detta per e-post (medlemsservice) och begär rättning, radering eller förflyttning. Du har också rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring.

Vår webbplats använder Cookies

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din dator eller datorliknande enhet t.ex. mobiltelefoner när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen kommer den ihåg att du besökt webbplatsen förut.

Hur använder i Cookies?

  • Cookies används för att föra besöksstatistik med hjälp av webbanalysverktyget Google Analytics. Detta i syfte att förbättra och utveckla webbplatserna.
  • Cookies används också för att komma ihåg inloggade användares identitet.
  • Cookies används för att spåra annonsering på Google via Google Adwords

Om du inte vill använda Cookies
Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar, det innebär att inga cookies lagras på din dator. Observera att du måste stänga av funktionen för lagring av cookies på respektive webbläsare som du använder.